Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

kocieserce
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viailoveyou iloveyou
kocieserce
5510 7dd8 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
kocieserce
8839 7979 500
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viapl pl
kocieserce
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
kocieserce
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
kocieserce
2376 5dbb 500
Mazury, Poland
Reposted fromSylvka Sylvka viapl pl
kocieserce

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viailoveyou iloveyou
kocieserce
6583 c765 500
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
kocieserce
6563 e8b7 500
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
kocieserce
Reposted fromapatia apatia viailoveyou iloveyou
kocieserce
Reposted fromapatia apatia viailoveyou iloveyou
kocieserce
6449 fab0 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
kocieserce
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
kocieserce
kocieserce
8818 2703

July 10 2015

5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viamolkoholic molkoholic
kocieserce
4613 e6e4
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viamolkoholic molkoholic
kocieserce
1526 3140 500
Reposted fromkarli2 karli2 viaKrebs Krebs
kocieserce
Pictures with dad
Reposted fromstarwars starwars viaKrebs Krebs
kocieserce
6528 b85f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...